Atmosfäärifüüsika Labor

Radarmeteoroloogia

Radarmeteoroloogia on üks füüsikalise meteoroloogia harudest, see tegeleb atmosfääri, eriti pilvede ja sademete uurimisega radari abil.


Peamine uurimissuund meie laboris on ohtlike ilmastikunähtuste analüüs kasutades kaksikpolarimeetrilise radari andmeid – konvektiivsete tormide ja nendega kaasnevate nähtuste (rahe, tugev vihm, äike) detekteerimine, lühiennustus, ajalisruumilised jaotused ja nende seosed klimatoloogiliste tingimustega. Lisaks eelnevale uurime pikema perioodi sademete intensiivsuse ja hulga ajalisruumilisi jaotusi. Radari kui instrumendi spetsiifikast tingituna tegeleme ka andmekvaliteedi analüüsiga. Lisaks tegeleme ka ilmaradari andmetest uute rakenduste välja töötamisega.

 

radar
12.08.2015 konvektiivsed sajud, mis põhjustasid mitmel pool tugevat rahet. Vasakul pool radari peegelduvus (intensiivsem sadu kõrgemate väärtustega) ja paremal pool kaksikpolarimeetriliste andmete põhjal eristatud sademete liigid.