Atmosfäärifüüsika Labor

Inimtegevuse kliimamõju

 

On selge, et inimtekkelised kasvuhoonegaasid soojendavad oluliselt Maa kliimat ja kasvuhoonegaaside heitmete jõuline vähendamine on kliima muutuste negatiivsete mõjude vähendamiseks vajalik. Atmosfäärifüüsika laboris uurime inimtegevuse kliimamõju, et muuta kliima prognoose senisest veelgi täpsemaks.


Atmosfääri aerosoolide, õhku pihustunud tahkete ja vedelate osakeste, jahutav kliimamõju kompenseerib kasvuhoonegaaside poolt põhjustatud antropogeenset kliima soojenemist. Inimtekkeliste kasvuhoonegaaside soojendav kliimamõju tugevus on päris hästi teada. Aga aeorosoolide kliimamõju tugevus on teada ainult ligikaudselt. Atmosfäärifüüsika laboris uurime, kuidas aerosoolid mõjutavad pilvi ja paikesekiirgust. On siiani ebaselge, kas pilvi on inimtekkeliste saasteosakeste tõttu rohkem või kui palju heledamad pilved õhusaaste tõttu on. Toll jt (2019, Nature) leidsid satelliitandmete põhjal, et saastunud pilved ei ole nii palju heledamad, kui varem on arvatud.

 

Saastunud pilved satelliidipildil (NASA GIBS)