Atmosfäärifüüsika Labor

Läänemere regiooni kliima

Viimastel aastakümnetel on Läämeremaade temperatuur kasvanud oluliselt kiiremini kui globaalne keskmine. Meie töörühma huvisfääris ongi need protsessid, tänu millele see on võimalikuks saanud, eelkõige muutused atmosfääri üldises ringluses.

Uurime atmosfääri tsirkulatsiooni erinevates ruumi ja aja mastaapides. Alates lokaalsest tuulest, tsüklonite trajektooride ning omadusteni kuni globaalstete ostsillatsioonideni nagu NAO (Põhja Atlandi Ostsillatsioon). 

baltic