Atmosfäärifüüsika Labor

Atmosfääridünaamika

 

Atmosfääridünaamika valdkonnas on meie laboris kesksel kohal atmosfääri dünaamika numbriliste mudelite loomine, arendamine ja rakendamine. Need mudelid on oma sisult atmosfääri liikumisi kirjeldav hüdrodünaamika võrrandisüsteem koos teiste oluliste atmosfääriprotsesse kirjeldavate seadustega. 

 

Atmosfääri numbriliste mudelite abil progoositakse lähipäevade ilma ja hinnatakse, kui soojaks kujuneb tuleviku kliima.  Arvutused atmosfäärimudelitega viime läbi TÜ teadusarvutuste keskuse superarvutitel.

 

Oleme arendanud Riigi Ilmateenistuses kasutatavaid numbrilisi ilmamudeleid HIRLAM ja HARMONIE. Teeme koostööd rahvusvahelise HIRLAM ilmaennustuskonsortsiumiga. Meie labori oluline uurimissuund on õhusaasteosakeste roll ilmaprognoosis.

 

suvitemp

Keskmine 2m õhutemperatuur [°C] Läänemere piirkonnas suvel.