Atmosfäärifüüsika Labor

Projektid

Meil on laialdane ilma- ja kliimateaduste alane kompetents. Oleme olnud aktiivsed erinevates alusteaduse ja rakendusteaduse projektides. 

Jooksvad projektid:

LLTFY19061 (RITA1/02-52-07) “Kaugseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel (1.01.2019−31.12.2020)”, Piia Post, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.

PSG202 “Tööstusemissioonidest saastunud pilved aitavad mõista inimtegevuse kliimamõju (1.01.2019−31.12.2022)”, Velle Toll, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.

Lõppenud projektid:

VFKKF04086 “BrO ja NO2 kogusambast troposfääri ja stratosfääri panuste eraldamise teostatavuse uurimine (1.06.2004−31.01.2005)”, Piia Post, Tartu Ülikool.

DLTFY18225 “Füüsika õppekavade üliõpilaste IKT alaste oskuste arendamine vabavaraliste programmeerimisvahendite õppetöösse lõimimise kaudu (1.01.2018−31.07.2019)”, Piia Post, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.

LLTFY20218 “Tuhaväljadel ja taasmetsastatud karjäärialadel neeldunud CO2 mõõtmine satelliitidega (6.04.2020−11.05.2020)”, Piia Post, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.

SF0182133s02 (SF0182133s02) “Atmosfääriprotsesside dünaamiline ja statistiline modelleerimine (1.01.2002−31.12.2006)”, Rein Rõõm, Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond.

SLOFY08106 “Eesti Õhukeskkonna Seisundi Andmebaas 1965-2005 (1.05.2008−31.05.2010)”, Rein Rõõm, Tartu Ülikool.

LLOFY08039/1 “HIRLAM numbrilise ilmennustuskeskkonna parandamine (1.07.2009−30.06.2010)”, Rein Rõõm, Tartu Ülikool.

ETF5711 (ETF5711) “Ilmutamata protsesside füüsikaline parametriseerimine kõrglahutuslikus mittehüdrostaatilises atmosfaaridunaamikas rakendustega numbrilises ilmaennustuses ja keskkonnaseisundi modelleerimisel (1.01.2004−31.12.2007)”, Rein Rõõm, Tartu Ülikool.

LLOFY15043 “Maanteeilmaprognoosi mudeli katsetamine, prognooside andmebaasi loomine minevikuarvutuste abil ja prognoostulemuste statistiline analüüs (1.05.2015−29.02.2016)”, Rein Rõõm, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.

IUT20-11 “Nanoosakesed õhus ja nende osa meteoroloogilistes protsessides (1.01.2014−31.12.2019)”, Urmas Hõrrak, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut

LLOFY08039 “Numbrilise ilmaennustuse arendamine EMHI-s (1.02.2008−31.12.2008)”, Rein Rõõm, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut.

SF0180038s08 (SF0180038s08) “Numbrilise ilmaennustuse arendamine õhukeskkonna prognooside suunas (1.01.2008−31.12.2013)”, Rein Rõõm, Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.

LFKKF02112/2 “Numbrilise ilmaennustusmudeli HIRLAM kõrglahutusliku versiooni juurutamine EMHI operatiivennustuse põhitöövahendina (1.03.2005−31.12.2005)”, Rein Rõõm, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut.

ETF9140 “Sirgäikesetormi dünaamika numbriline modelleerimine Läänemere regioonis (1.01.2012−31.12.2015)”, Aarne Männik, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut.

ETF7478 “Ujulainete dünaamika ning lainetakistus nihketuule ja stratifitseeritud atmosfääri tingimustes (1.01.2008−31.12.2011)”, Rein Rõõm, Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.

ETF9134 “Ujuvusliku ebastabiilsuse, atmosfääri murdlainete ja ülakihtide turbulentsi uurimine mittehüdrostaatilise ujulainevõrrandi abil rõhukoordinaatides (1.01.2012−31.12.2015)”, Rein Rõõm, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut.

ETF7005 “Kõrglahutuslik aerosooli leviku ja dünaamika modelleerimise süsteem (1.01.2007−31.12.2010)”, Marko Kaasik, Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.

G5002 “Metsade ja lendtuha atmosfäärse sissekande vastasmõju (1.01.2002−31.12.2004)”, Marko Kaasik, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut.

LFKKF07030 “Mudeli AEROPOL arendustöö ja rakendusteaduslikud arvutused (20.02.2007−31.12.2007)”, Marko Kaasik, Tartu Ülikool.

LLTFY20092 “SILAM hajumismudeli juurutamine Airviro modelleerimissüsteemi (1.01.2020−31.12.2020)”, Marko Kaasik, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.

ETF8795 “Turbulentne termiline difusioon alumises troposfääris (1.01.2011−31.12.2014)”, Marko Kaasik, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut.

LLTFY17379 “Tuule geograafilise korrelatsiooni lisauuring Eleringi elektriliinidel (17.05.2019−21.06.2019)”, Marko Kaasik, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.

LLOFY13015/1 “VKG Energia Põhja Elektrijaama rekonstrueerimise keskkonnamõjude hinnangu õhusaaste hajumisarvutus (16.07.2014−30.09.2014)”, Marko Kaasik, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut.

LFKKF07158 “Välisõhu kvaliteedi mõju inimeste tervisele Tallinna linnas (29.05.2007−15.12.2007)”, Marko Kaasik, Tartu Ülikool.

MLOFY09130 “Õhukeskkonna multiskaalas modelleerimise suunas (1.01.2010−31.12.2012)”, Marko Kaasik, Tartu Ülikool.

LLOFY08003 “Õhusaaste leviku mudeli AEROPOL arendus. (1.01.2008−31.12.2008)”, Marko Kaasik, Tartu Ülikool.

ETF7347 “ATMOSFÄÄRISAMBA VEEAURU JA AEROSOOLISISALDUSE FÜÜSIKALISE ANALÜÜSI MEETODITE ARENDAMINE LÄÄNEMERE PIIRKONNA KESKKONNASEISUNDI UURIMISEKS (1.01.2008−31.12.2011)”, Hanno Ohvril, Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.

SLOFY12094T (3.2.0801.11-0041) “EESTI KIIRGUSKLIIMA (1.01.2012−31.08.2015)”, Hanno Ohvril, Tartu Ülikool.

ETF5857 (ETF5857) “Õhusamba veeauru- ja aerosoolisisalduse uurimine (1.01.2004−31.12.2007)”, Hanno Ohvril, Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond.