Atmosfäärifüüsika Labor

HARMO20 konverents

h

14. – 18. juunil 2021 võõrustab Tartu Ülikool järjekorras 20. konverentsi seeriast „20th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes“ (HARMO 20) – ülemaailmse koroonaolukorra tõttu täiesti veebipõhiselt.

Konverentsil on üle saja osavõtja umbes 30 riigist – peamiselt Euroopast, aga ka Aasiast, Põhja- ja Lõuna-Ameerikast.

 

1991. aastal sai alguse Euroopa koostööinitsiatiiv rakenduslike õhusaaste leviku mudelite standardiseerimiseks. Tolleks ajaks leidsid koos arvutusvõimsuste kasvuga matemaatilised mudelid kasutust keskkonnamõjude hindamisel ja välisõhu kvaliteedi kontrollis. Tekkis vajadus saada sisuline ülevaade neist eri arendajate poolt loodud teadusmahukatest tarkvaratoodetest ning arendada välja praktilised ja üldtunnustatud töövahendid põhjendatud keskkonnaotsuste tegemiseks. Sellest said alguse atmosfääriteadlaste ja mudeliarendajate töökohtumised, mis kasvasid üle täiemahuliste konverentside seeriaks. Praeguseks on 30 aasta vältel peetud 19 HARMO konverentsi.

 

Rohkem teavet HARMO initsiatiivist, konverentside temaatikast ja ajaloolisest taustast saab lugeda siit: https://www.harmo.org/ Järjekorras 20. HARMO konverentsi veebileht: https://harmo20.ut.ee/

HARMO 20 konverentsi korraldab TÜ füüsika instituudi atmosfäärifüüsika labor koostöös Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja MTÜ-ga Maailmaparandamise Aktivistide Algatusrühm. Konverents toimub veebiplatvormil Worksup.

 

Lisainfo:

Marko Kaasik marko.kaasik@ut.ee

TÜ FI õhusaaste modelleerimise kaasprofessor